Werk met mij

Aanmelden en meer informatie over de mogelijkheden van kinder- en oudercoaching

Gratis kennismaking
Je hebt je aangemeld met een vraag voor je kind. Je bent dan als eerste van harte welkom voor een gratis kennismaking van een half uur. Dit gesprek is geheel vrijblijvend en puur bedoeld om eens kennis met elkaar te maken, te voelen of het matcht, en vragen te kunnen stellen.

Heb jij als ouder een goed gevoel over de kennismaking, dan plannen we een afspraak voor een intake. Ik zal zelf ook eerlijk zijn of ik denk dat ik de juiste persoon ben om jullie kind verder te helpen. Het belangrijkste is dàt jullie kind verder geholpen wordt, niet hoe. 

Intakegesprek
Het intakegesprek duurt ongeveer een uur en is met één of beide ouders. Als het kind 12 jaar of ouder is, mag hij/zij zelf uiteraard ook mee komen.
Tijdens de intake gaan we wat dieper in op de situatie die speelt en zal ik veel vragen stellen. Ik maak op basis van dit gesprek een inventarisatie over het te verwachten aantal sessies, de frequentie en wat we precies gaan doen.

Belangrijk bij de intake is dat sowieso beide ouders schriftelijk toestemming geven voor dit gesprek, ook als er sprake is van gescheiden ouders. We maken vervolgens een afspraak voor de eerste sessie met jouw kind.

Traject met jouw kind
De eerste sessie met jouw kind is puur om elkaar beter te leren kennen. Het is extreem belangrijk dat een kind zich volkomen veilig en vertrouwd voelt met de kindercoach. Alleen op die manier zal het via zijn/haar onderbewustzijn informatie prijs willen geven over wat er in de onderliggende lagen aan de hand is. Voor het kind zelf zullen alle sessies voelen als spelen en samen plezier maken. En ondertussen leert het niet alleen mij, maar ook zichzelf beter kennen. Win win dus!

Terugkoppeling bevindingen aan de ouders
Na de eerste of na een aantal sessies evalueer ik de sessies met de ouders. Ik koppel mijn observaties en bevindingen terug en vaak is het zo dat ik ook met jou als ouder aan de slag ga. Dit kan door middel van (huiswerk)opdrachten, een stuk theorie over bijv. hoogsensitiviteit of specifiek gedrag, of door middel van coaching. Per keer bekijk ik wat er nodig is. Ik informeer je over de vorderingen van je kind en de nog te verwachte aantal sessies.

Evaluatie
Na een aantal sessies met zowel kind als ouder, plannen we een evaluatiegesprek. We blikken terug op de oorspronkelijke situatie, vieren de huidige – gewenste – situatie, en bekijken samen of we de coaching kunnen afsluiten. Als het goed is, heb je al heel wat veranderingen aan je kind en waarschijnlijk ook jezelf gemerkt!

Het belangrijkste is dat je kind uiteindelijk zichzelf snapt, en dat jij als ouder je kind snapt. Ieder kind is goed zoals het is, en wat aanvankelijk een ‘zwakke’ kant van een kind lijkt blijkt uiteindelijk vaak zijn kracht te zijn!

Gratis e-book '7 onmisbare tips voor ouders van hoogsensitieve kinderen' + maandelijkse tips

Waarin verschilt mijn manier van aanpak met andere kindercoaches of -therapeuten?

1. Ik werk niet met een hulpvraag maar met een beginsituatie (zonder dat ik hier een oordeel over heb) en een gewenste situatie, voor zowel ouders als kind. 

Het werken met een hulpvraag heeft als nadeel dat andere belangrijke onderliggende thema’s over het hoofd gezien worden, terwijl het onderbewustzijn van het kind dit wel degelijk aan kan geven. Hiervoor is een open mind als coach ontzettend belangrijk! Door tijdens de intake teveel op een concrete hulpvraag in te zoomen, beperk je als het ware de bril waarmee je naar het gedrag of naar het kind kijkt. Vandaar dat ik anders te werk ga.

2. Een traditionele kindercoach kijkt alleen naar de toekomst, en gaat aan de slag met bijv. kwaliteiten en vaardigheden. 

Nu kan ik dat natuurlijk ook als dat hetgeen is wat er nodig is, alleen heb ik de gave (o.a. door mijn hoogsensitiviteit) om vrij snel tot de kern van het onderliggende probleem door te dringen. Soms heeft dit niets met het kind zelf te maken, maar heeft het met één of beide ouders of voorouders te maken. En dan zit daar dus ook een belangrijk deel van de oplossing.

Door alleen met concrete zaken als kwaliteiten, omgaan met emoties en het aanleren van nieuwe vaardigheden aan de slag te gaan mis je de essentie van wat eronder zit. Je haalt als het ware de angel er niet uit, maar legt alleen een verbandje aan. Bij mijn manier van werken is het juist zo belangrijk om eerst die angel eruit te halen, en dan pas een zalfje te smeren of een verbandje aan te leggen!

3. Het verschil met een kindertherapeut, die wel in het verleden mag ‘graven’, is dat ik de onderliggende laag kan voelen zonder dat ik het kind hiermee hoef te belasten. 

In therapie gaan kan voor een kind toch al gauw voelen als ‘er is iets mis met mij’. Niets is echter minder waar! Ik vind het juist heel belangrijk dat de coaching voor het kind voelt als spelen, en door mijn manier van coachen kan dit gelukkig ook. Deze manier heet ook wel intuïtief transformerend coachen. Er transformeert letterlijk iets in het lijf van het kind, tot op celniveau. Dat merk je doordat je kind veel meer energie krijgt, en weer gaat stralen!

4. Het verschil met reguliere hulpverleners is dat ik geen wachtlijsten heb en je niet met allerlei bureaucratie, formulieren en/of tussenpersonen te maken krijgt.

Hierdoor kunnen we snel aan de slag, en meteen concrete stapjes gaan zetten. Veel ouders (en ook kinderen) zijn ‘zorgverlener-moe’, en het is dan een verademing om op een leuke en laagdrempelige manier meteen aan de slag te kunnen.

Kindercoachspel

Eén van de vele coachtools waarmee ik werk, is een uniek Kindercoachspel. Ik heb dit in de loop der jaren ontwikkeld door al mijn opleidingen, kennis en ervaring met coachen. Ook mijn eigen levenservaringen en die van mijn kind hebben hieraan bijgedragen. 

Het spel zal jouw kind stap voor stap gaan helpen om weer contact te maken met wie hij/zij echt is. Het zal je kind meer innerlijke rust geven, meer energie en meer zelfvertrouwen. Het wordt makkelijker voor hem/haar om te voelen wat wel of niet bij hem/haar past. Want uiteindelijk gaat het dáárom: niet om ‘goed’ of ‘fout’, maar om ‘hoort bij jouw kind’ of ‘hoort niet bij jouw kind’!

Daarnaast ben ik ook licentiehouder van het spel COACHEE! Beide spellen zorgen ervoor dat perfectionisme en faalangst vanzelf minder worden, omdat je kind niet perfect maar alleen maar zichzelf hoeft te zijn. Dit maakt het ook weerbaarder tegen pesten, en je kind hoeft ook niet op een negatieve manier om aandacht te vragen. Bovendien is het gewoon superleuk om te doen, en plezier hebben is één van de belangrijkste dingen in het leven!

Therapiehond

Een ander hulpmiddel bij het coachen van kinderen, is het werken met mijn gecertificeerde therapiehond Lucky. Soms is ze gewoon voor de gezelligheid aanwezig, en soms zet ik haar in als een coachtool. 

Een hond oordeelt niet en zorgt meteen voor een ontspannen, gezellige sfeer. Als een kind iets spannend vindt of emotioneel is, dan snelt zij onmiddellijk te hulp om steun te bieden!

Verder kan ik haar ook inzetten als metafoor (“Wat zou Lucky in dit geval doen denk je?”) of om op een veilige, laagdrempelige manier nieuw gedrag uit te proberen. Een hond is immers altijd authentiek en nodigt een kind uit om dit ook te zijn. Een superleuke ervaring voor veel kinderen!

Ik vond de coachsessie met Nicole en Lucky heel verhelderend, bijzonder en relaxt. Ik wist niet dat ik een vraag zó concreet zou kunnen beantwoorden aan het eind van de sessie!

De sfeer was ook heel fijn en ik voelde me heel veilig. Alles wat er gebeurde was oké. Nicole stelde precies de juiste vragen en liet ook ruimte voor mijn eigen inzichten.

 

Ik vond het heel bijzonder dat Lucky ‘antwoord’ gaf op mijn vraag en alvast een fundament begon te graven.  Ik geloof nu dat ik mijn eigen toekomst kan creëren zoals dat voor mij goed voelt.

Ook heb ik concrete tips gekregen over hoe ik wat ik geleerd heb kan omzetten in actie. En hoe ik dit kan volhouden ook als het even lastig is.

Het gebruik van verschillende voorwerpen vond ik ook erg fijn, omdat het mij hielp bij het visualiseren van mijn dromen!

  • Het tarief voor een losse sessie bedraagt € 90,75 incl BTW.
  • Een intakegesprek, coachsessie of evaluatiegesprek duurt een uur, excl een half uur voorbereiding en nawerktijd.
  • Facturering vindt plaats na de intake voor het gekozen traject.
  • Betalen in termijnen is mogelijk.
  • De Algemene Voorwaarden en Privacy-verklaring kun je hier downloaden.